"Przez ucho igielne", 2021 r.

Rekomendacje Adama Ziemianina i Elżbiety Zechenter-Spławińskiej 

Recenzja Marty Mazurkiewicz-Stefańczyk (.doc)

"Gdzie będą nie będą", 2021

ISBN  978-83-960939-0-5 

Recenzja Agnieszki Kostuch

Recenzja Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty (str. 64) 

"Proszę się przygotować", 2015

Książka z płytą CD zawierającą kompozycje Bożeny Boby-Dygi i Macieja Zimki do wierszy z tomów "Proszę się przygotować" i "Krajobraz z pawiem".

Recenzja Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty

"Krajobraz z pawiem", 2012 r.

ISBN 978-83-7624-078-7

nocne widma

Autorka gościnnie w tomiku Joachima Neandera, "Nocne Widma", 2010 r.

"Próba rekonstrukcji" 2008 r.

ISBN 978-83-926785-0-2

Posłowie E. Zechenter-Spławińskiej

Recenzja Mariana Dziwisza, Lipiec 2009 r.

"Powrót na Ogrodową" 2007 r.

ISBN 83-902110-7-6

Recenzja K. Turaj-Kalińskiej

Ignacy S. Fiut - fragment eseju "Poeci fruwają między niebem a ziemią",w "FORUM Myśli Wolnej"- *Wiosna - Lato 2008*

"Próba zbliżenia" 2005 r.

ISBN 83-8434-06-3

Recenzja Antoniego Dąbrowskiego

"Odejście mitu" 2000 r.

ISBN 83-912803-0-6

Recenzja Anny Kajtochowej

"Pory Przelotne" 1995 r.

ISBN 83-85104-82-8

Recenzja Adama Ziemianina